Enfoc terapèutic

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació.

Anem creixent tot relacionant-nos amb la família, l’escola, els amics, la societat, el treball, etc.. que tindran influencia en la nostre forma de ser i de veure el mon en que vivim, mitjançant judicis, opinions, creences i valors.

Encara que totes les persones som per naturalesa creatives, completes i plenes de recursos, tots aquests programes poden alterar i condicionar significativament la nostre manera de viure, empobrint la imatge i el concepte que tenim de nosaltres mateixos i del «nostre» mon. 

El meu objectiu com a terapeuta es acompanyar a las persones, mitjançant un treball de igual a igual, evitant la dependència o jerarquia, adaptant i orientant la forma de pensar a la consecució dels resultats desitjats, recuperar el potencial, reconèixer en si mateix totes les fortaleses, recursos i habilitats.

Enfoc terapèutic

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Les teràpies

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

Teràpia Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.