Constel·lacions familiars sistèmiques

La familia tiene una memoria.
Lo que de ella sale a la luz, es un regalo para nosotros.
Bert Hellinger

A la família hi ha persones que ens recorden avantpassats per algunes característiques físiques, com els ulls, les mans o fins i tot la manera de caminar. També podem identificar altres aspectes, com el caràcter (afectuosa, amable, familiar o bé introvertida, sorruda o fins i tot dèspota). Hi ha també persones amb poc vincle amb la família o que no troben el seu lloc en el sistema familiar, o bé repeticions de patrons desfavorables, com poden ser persones propenses a ser negatives davant la vida, depressives, amb tendència al joc, a la beguda o drogoaddicció.

 

Què és i per a què serveix?

És un mètode creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor:

  • Pertinença: ningú que pertany per dret al sistema pot ser exclòs.
  • Jerarquia: cada individu té el seu lloc al sistema en funció d’un ordre d’arribada i jerarquia.
  • Equilibri en donar i rebre: és necessari un sa equilibri en el fet de donar i rebre en les relacions, llevat en el cas de pares i fills on no és aplicable. 
 

La finalitat de la teràpia és recuperar l’equilibri en el sistema, reconeixent les situacions entre els individus que alteren els esmentats ordres, ja sigui per situar-se en un lloc que no els correspon, haver estat exclosos del sistema o no respectar l’equilibri entre donar i rebre. 

També és aplicable a altres sistemes com equips de treball o malalties individuals.

Com funciona?

Les sessions poden fer-se de forma individual o en el marc d’un taller experiencial amb altres persones. El client explica breument el motiu de la consulta, allò que el preocupa o el fa estar malament. Pot explicar-ho en privat al facilitador abans d’iniciar el taller. En funció del que consideri més adequat en cada moment, el facilitador de la constel·lació indicarà al client que trii entre els assistents a algú, que passarà a representar alguna persona o aspecte relacionat amb el cas. Un cop seleccionades les persones inicials, se’ls situa a la sala en el lloc que el client sent, obtenint així una primera imatge de la posició dels representants.

A partir d’aquí, els representants es deixen portar pels moviments, lliures de cap intenció i voluntat, que van sentint. El facilitador observa els moviments que provenen del camp, qui també indicarà al facilitador si cal afegir alguna persona o si és convenient expressar alguna frase sanadora que sigui necessària per  a algun representant, amb la finalitat de generar moviments encaminats a restituir l’equilibri en el sistema.

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Salut mental-emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La regressió és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Sanació energètica

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada