Programació neuro lingüística

Lo que un hombre piensa de si mismo,
esto es lo que determina su destino.
Henry David Thoreau

Tant en el diàleg intern com a l’extern, pensem o ens comuniquem amb el llenguatge, que no és passiu ni innocent. Permet crear i canviar situacions, genera emocions i reaccions que afecten directament a pensaments, conviccions, conductes…

La percepció del món la fem essencialment a través dels sentits (visual, auditiu, cinestèsic, olfactiu i gustatiu) que actuen com a filtres i que generen emocions internes, que anem associant i arxivant com una representació interna (empaquetem l’experiència).

Amb aquesta informació anem configurant un mapa personal, un arxiu d’associacions i emocions, que modelem d’acord a la nostra experiència o conveniència personal i subjectiva. Per tant cada un de nosaltres viu la seva realitat única, construïda en base a les seves impressions, emocions, experiències personals i representacions internes.

Tant si creus que pots fer-ho, com si creus que no,
en tots dos casos tens raó.
Henry Ford

Què és i per a què serveix?

La Programació neuro lingüística és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Quan el resultat d’aplicar aquests patrons de pensament ens limita, o obtenim resultats negatius o nocius que no són els que esperem, la programació neuro lingüística en una eina que permet modificar i modelar patrons, amb resultats més adequats a les nostres conveniències i necessitats.

Com funciona?

Mitjançant el diàleg, s’identifica el model que utilitza el client i els resultats que n’obtè de la seva aplicació. Un cop identificats s’analitzen diferents aspectes relacionats amb l’origen de les creences que sostenen el model. 

La finalitat és qüestionar i modificar patrons que no ens aporten els resultats esperats i fer-los més adequats a les nostres necessitats i expectatives. 

Les creences poden ser la força més poderosa de que podem disposar per assolir qualsevol objectiu. Pel contrari, les creences que posen límits als nostres pensaments o accions, poden ser tant negatives com devastadores.

Els coneixements adquirits en la programació neuro lingüística, poden ser utilitzats en qualsevol
àmbit de la nostre vida i en moltes teràpies on intervé una part lingüística.

Enfoc terapèutic

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Les teràpies

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

Teràpia Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.