Programació neuro lingüística

Lo que un hombre piensa de si mismo,
esto es lo que determina su destino.
Henry David Thoreau

Tant en el diàleg intern com a l’extern, pensem o ens comuniquem amb el llenguatge, que no és passiu ni innocent. Permet crear i canviar situacions, genera emocions i reaccions que afecten directament a pensaments, conviccions, conductes…

La percepció del món la fem essencialment a través dels sentits (visual, auditiu, cinestèsic, olfactiu i gustatiu) que actuen com a filtres i que generen emocions internes, que anem associant i arxivant com una representació interna (empaquetem l’experiència).

Amb aquesta informació anem configurant un mapa personal, un arxiu d’associacions i emocions, que modelem segons la nostra experiència o conveniència personal i subjectiva. Per tant cada un de nosaltres viu la seva realitat única, construïda a partir de les seves impressions, emocions, experiències personals i representacions internes.

Tant si creus que pots fer-ho, com si creus que no,
en tots dos casos tens raó.
Henry Ford

Què és i per a què serveix?

La Programació neuro lingüística és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Quan el resultat d’aplicar aquests patrons de pensament ens limita, o obtenim resultats negatius o nocius que no són els que esperem, la programació neuro lingüística en una eina que permet modificar i modelar patrons, amb resultats més adequats a les nostres conveniències i necessitats.

Com funciona?

Mitjançant el diàleg, s’identifica el model que utilitza el client i els resultats que obté de la seva aplicació. Un cop identificats s’analitzen diferents aspectes relacionats amb l’origen de les creences que sostenen el model. 

La finalitat és qüestionar i modificar patrons que no ens aporten els resultats esperats i fer-los més adequats a les nostres necessitats i expectatives. 

Les creences poden ser la força més poderosa de que podem disposar per assolir qualsevol objectiu. En canvi, les creences que posen límits als nostres pensaments o accions, poden ser tant negatives com devastadores.

Els coneixements adquirits en la programació neuro lingüística, poden ser usats en qualsevol
àmbit de la nostra vida i en moltes teràpies on intervé el llenguatge.

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Salut mental-emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La regressió és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Sanació energètica

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada