Coaching

Viure sense objectius
és la millor garantia per no arribar enlloc.

En determinats moments, sentim la necessitat de fer un gir en alguns aspectes de la nostra vida, o bé en algun apartat concret, ja sigui personal, familiar, social, de treball…

Podem tenir la certesa en la conveniència del canvi, i fins i tot identificar molt clarament la situació desitjada i l’objectiu i, en canvi, experimentar dificultat en escollir els passos necessaris per acostar-s’hi.

Què és i per a què serveix?

El coaching és un procés en el qual el coach (entrenador) acompanya al coachee (client) des d’un estat o situació actual a un estat o situació desitjada. Aquest propòsit pot estar relacionat amb algun aspecte concret com:

  • Adquirir seguretat davant nous reptes.
  • Reforçar l’autoestima i la confiança personal.
  • Incrementar la nostra pròpia creativitat.
  • Desenvolupar la capacitat de poder observar les coses des d’una nova perspectiva.
  • Aprendre a revisar els nostres judicis, els processos de raonament, les nostres fortaleses, habilitats, competències, descobrint noves oportunitats d’aprenentatge.
 

Com funciona?

Mitjançant un treball d’introspecció basat en el diàleg, que afavoreix i eleva el grau de consciència permetent, identificar i definir amb molta més claredat accions encaminades a assolir la situació i els objectius desitjats. 

Un cop analitzades la situació actual i la situació desitjada, s’estableix un marc de confiança, col·laboració i aliança amb un pla d’acció dissenyat conjuntament. La missió del coach és la d’acompanyar mitjançant preguntes poderoses, en un procés de descoberta, sense dirigir ni aconsellar en cap cas al coachee, per identificar les causes que dificulten avançar en l’assoliment de l’objectiu, cercant en tot moment recursos i habilitats pròpies del coachee. 

És un procés enfocat en el present i el futur, orientat a l’acció, a l’evolució, el potencial i a les solucions.

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Salut mental-emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La regressió és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Sanació energètica

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada