El nostre cervell

El nostre cervell és una estructura d’1,4 kilograms aproximadament, i està format per milions de neurones i de terminacions nervioses, que dirigeixen, controlen i regulen les diferents funcions dels sistemes voluntaris i involuntaris del nostre cos.

Ja en l’inici de la vida, el cervell comença a registrar informació de qualsevol imatge, so, paraula, sensació, gust i olor. Aquestes experiències es van arxivant i convertint en la base del nostre sistema de creences i junt amb les creences heretades dels nostres avantpassats, formen el nostre no conscient. 

S’entén la ment no conscient com un reservori de totes les experiències adquirides durant la vida, aprenentatges, costums, impulsos, motivacions, necessitats que formen part de la persona i permeten el funcionament automàtic d’innumerables conductes quotidianes que possibiliten la interacció amb el món, junt amb tots els patrons de supervivència i les creences ja heretades.

Quan vivim una experiència particularment angoixant o traumàtica, el nostre cervell pot empaquetar i guardar al no conscient totes les circumstàncies que l’envolten per evitar el patiment que pot representar el record d’aquesta. Això fa que es mantingui tota la informació en una xarxa neural, desconnectada de les xarxes de memòria que poden contenir informació adaptativa.

Aquests records emmagatzemats de forma disfuncional són la base per a respostes no adaptatives, ja que la percepció de les situacions actuals queden enllaçades automàticament amb xarxes de memòria associades de les que no en som conscients. 

També estan en el no conscient totes les memòries i mecanismes heretats d’adaptació, defensa o supervivència, i que són necessaris i útils en un moment o entorn concret, però que en un altre moment o entorn poden resultar limitadors o desadaptatius. 

No podem canviar el passat, sols podem canviar la interpretació i el record que conscientment en tenim i que pot modificar-se amb el pas del temps. El mecanisme del canvi és la incorporació d’informació adaptativa, mitjançant l’associació amb la informació ja emmagatzemada al nostre cervell.

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Salut mental-emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La regressió és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Sanació energètica

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada