Hipnosi terapèutica generativa

Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás, es poco importante
comparado con lo que reside en nuestro interior.

Oliver Wendell Holmes

En primer lloc, és molt important tenir present els següents aspectes:

 • Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat.
 • El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

 

En segon lloc, cal diferenciar entre els tipus d’hipnosi i quina és la seva finalitat.

 • La hipnosi d’espectacle, en la que se suggestiona a la persona amb la finalitat d’aconseguir diferents objectius com ara que no aconsegueixi recordar el seu nom o un numero, obtenir la rigidesa d’un braç, o que no pugui obrir els ulls, per exemple.
 • Hipnosi terapèutica, amb la finalitat de modificar creences o patrons de pensament amb resultats negatius, conductes o hàbits nocius per la persona.

 

Què és i per a què serveix?

En el temps, hi ha hagut diferents definicions de què és la hipnosi:

 • Un estat modificat o alterat de la consciència.
 • Un estat o condició en el que la persona està molt oberta a suggeriments.
 • Un estat de relaxació, embadaliment, i alhora concentració i atenció enfocada.
 • Un estat de consciència que implica l’atenció focalitzada i consciència perifèrica reduïda, caracteritzat per una major capacitat de resposta a la suggestió.
 • Un procediment pel qual un especialista suggereix a una persona que experimenti canvis en sensacions, percepcions, pensaments i conductes. 
 • Un estat en què la persona té accés a parts de la seva experiència o de la seva personalitat que no estan disponibles en un estat normal de consciència. 
 

Cal tenir molt en compte tot el treball i aportació de Milton H. Erickson, i el seu enfocament naturalista:

 • La hipnosi és un procés comunicatiu orientat a aconseguir moure la persona des d’un estat mental problemàtic o mancat de recursos a un estat generador de solucions, adequades a les seves necessitats personals.
 • Serveix per promoure un estat psicològic especial, en el que les persones poden reconèixer les seves complexitats interiors i utilitzar les seves pròpies capacitats i recursos que els permetin fluir cap a l’estat desitjat.

 

Com funciona?

Milton H. Erickson treballava amb la convicció de què totes les persones som per naturalesa creatives, completes i plenes de recursos.

D’acord amb Milton H. Erickson, les persones solem tenir problemes psicològics perquè estem aferrats a una concepció rígida de nosaltres mateixos i no som capaços d’utilitzar els propis recursos interns creatius per resoldre les dificultats. Per tant, el canvi implica una reorganització i re-asociació interna dels propis potencials de la persona.

 

Així, l’objectiu de la hipnosi és debilitar els esquemes rígids que mantenen la dificultati impedeixen la solució, a més d’explorar totes les habilitats i recursos existents en la persona per propiciar els canvis.

Stephen Gilligan aporta una nova perspectiva partint dels ensenyaments de Milton H. Erickson, mitjançant el «Trance Generativo». Un procés de flux creatiu, en el que tant la ment conscient com la ment inconscient de la persona cooperen entre si per obtenir un nivell de consciència més elevat, un espai de connexió amb un mateix, amb els recursos i capacitats pròpies, per generar un canvi transformador.

Abans de fer qualsevol hipnosi, és necessari disposar de la major informació possible, conèixer què és el que la persona vol treballar, i com aquestes circumstàncies afecten la seva vida. És molt convenient conèixer també les experiències positives, amb resultats d’èxit, viscudes amb plenitud i felicitat, més rellevants i significatives, ja que són l’evidència dels recursos i capacitats ja existents anteriorment en la persona. 

Establint la òptima connexió entre terapeuta i client es va creant un espai d’acollida a totes les experiències que envolten les circumstàncies presents, així com les diferents opcions que puguin sorgir fruit de la imaginació i de la connexió amb la part creativa del no conscient, mitjançant la suggestió, metàfores, o indicacions obertes perquè sigui la persona qui cerqui la millor opció amb els seus propis recursos.

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Teràpia Mental - Emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La teràpia regressiva és una técnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Teràpia Energètica

Teràpia Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada