Condicions de contractació

El preu del taller s’especifica per a cadascun d’ells, i s’han de pagar per avançat mitjançant transferència bancària o Bizum

No és permesa la gravació en cap mena de suport en benefici de la llei de protecció de dades i la privacitat dels assistents

El pagament del taller implica la reserva d’una plaça per a la persona que el realitza, que no es pot cedir a una altra persona sense el consentiment previ de l’organitzador del taller.

En cas de no assistir al taller, no se li retornaran els diners, excepte en els casos següents:

Si el taller s’ha de suspendre per causes imputables a l’organitzador, com ara falta de quòrum, indisposició del ponent, problemes tècnics, etc., se li retornaran els diners íntegrament.

Si el taller s’ha de suspendre per causes de força major, com ara catàstrofes naturals, emergències sanitàries, conflictes socials, etc., se li retornaran els diners íntegrament o se li oferirà la possibilitat de participar en una altra edició del taller, segons la seva preferència.

Si el taller s’ha de canviar de data o de lloc per causes imprevistes, se li comunicarà amb la màxima antelació possible i se li oferirà la possibilitat de mantenir la seva reserva, canviar-la per una altra edició del taller o cancel·lar-la i rebre la devolució dels diners.

Si l’usuari no pot assistir al taller per causes personals justificades, com ara malaltia, accident, deces d’un familiar, etc., se li retornaran els diners sempre que ho comuniqui amb almenys 48 hores d’antelació a l’inici del taller

Per a qualsevol dubte, consulta o reclamació sobre el pagament del taller, pot contactar amb l’organitzador del taller a través del correu electrònic, el telèfon o el formulari de contacte d’aquesta pàgina web

Joan Muñoz

Acompanyament en la recerca del que pot ser necessari observar, comprendre o integrar per generar alternatives encaminades al benestar fisic i emocional.