Reiki – Equilibri emocional i energètic

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

El cos humà i la seva estructura energètica es nodreix de forma natural d’aquesta energia original anomenada Reiki. Quan tot està en ordre, la salut i l’alegria existencial formen part de la normalitat.

Els pensaments i les emocions originats per experiències negatives ens poden fer vibrar a freqüències inferiors al nostre nivell original, l’energia comença a bloquejar-se i això dificulta el lliure flux del KI.

Què és i per a què serveix?

Reiki és una tècnica de canalització i transmissió d’energia vital.

És utilitzada per obtenir pau, benestar i equilibri, a escala física, emocional, mental i espiritual. També pot ajudar-nos en el creixement personal i en l’expansió de la consciència.

Com funciona?

La transmissió de l’energia es fa mitjançant l’apropament de les mans del facilitador, a diferents parts del cos del client, seguint un protocol de posicions preestablertes o bé per intuïció, no sent necessari el contacte físic entre ambdós.

EQUILIBRI EMOCIONAL I ENERGÈTIC

És un treball energètic, orientat a conèixer l’estat dels txakres i la probable implicació en l’estat físic i emocional de la persona. 

Txakra es una paraula d’origen sànscrit, que significa cercle o roda. Els txakres són vòrtex energètics en el nostre cos, a través dels que flueix l’energia vital. Cada txakra està associat a algun aspecte del nostre ser i tenen influència en l’aspecte físic, mental i emocional.

Un cop obtinguda la informació de cada un dels txakres principals mitjançant un primer testatge, es fa un treball de canalització i transmissió d’energia Reiki, on la sensibilitat i la intuïció son els encarregats de conduir la sessió, aportant l’energia i la informació en la mesura necessària per restablir el funcionament adequat de cada txakra i restaurar l’equilibri entre tots ells.

Amb el desbloqueig dels txakres l’energia torna a fluir lliurement, i de manera natural va restablint l’equilibri en l’aspecte energètic i en l’emocional, podent experimentar una sensació de benestar general, en harmonia amb el nostre ser i sintonia amb tot el que ens envolta.

Sanació a distància

Aquest mètode pot fer-se integrament a distància

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Salut mental-emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La regressió és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Sanació energètica

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada