Reiki

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

El cos humà i la seva estructura energètica es nodreix de forma natural d’aquesta energia original anomenada Reiki. Quant tot està en ordre, la salut i l’alegria existencial formen part de la normalitat.

Els pensaments i les emocions originats per experiències negatives ens poden fer vibrar a freqüències inferiors al nostre nivell original, l’energia comença a bloquejar-se i això dificulta el lliure flux del KI.

Que és i per a que serveix?

Reiki és una tècnica de canalització i transmissió d’energia vital, basat en la respiració, la meditació, la calma mental i emocional i l’amor. Es utilitzada per obtenir pau, benestar i equilibri, tant a nivell físic, emocional, mental i espiritual. També pot ajudar-nos en el creixement personal i en l’expansió de la consciència.

Com funciona?

La transmissió de l’energia es fa mitjançant l’apropament de les mans del terapeuta, a diferents parts del cos del client, seguint un protocol de posicions pre-establertes o bé per intuïció, no sent necessari el contacte físic entre ambdós. 

A més de les sessions de Reiki, en aquests moments estic duent a terme un estudi / assaig consistent en avaluar l’estat dels set xacres bàsics i els seus corresponents posteriors, per obtenir informació del seu  funcionament (si estan oberts i l’energia flueix o bé tancats) i les seves implicacions en l’apartat emocional de la persona, seguint les indicacions i els coneixements adquirits en el llibre «Manos que curan» de Barbara Ann Brennan. 

Un cop obtinguda la informació de l’estat del xacres en un primer testeig, fem una sessió de Reiki, que pot ser complerta seguint el protocol de posicions o bé segons intuïció, treballant els xacres més necessaris. Posteriorment en un segon testeig es poden veure els canvis obtinguts.

Enfoc terapèutic

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Les teràpies

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

Teràpia Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.