Tècnica estructural

de Jordi Puig

En cas de malaltia mireu primer la columna vertebral.
Hipòcrates

Què és i per a què serveix?

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències. També treballa el no conscient, alliberant els bloquejos emocionals, permetent a la persona expressar el seu potencial.

En la part física serveix per restablir l’equilibri del cos, ja que quan patim fatiga, desànim o dolences físiques com ara ciàtica, lumbàlgia, dolor de ronyons, dolor d’esquena, mal de cap o migranya, generalment trobem un desequilibri de la columna vertebral.

La part emocional serveix per alliberar bloquejos emocionals, com ara els heretats, patrons familiars, fòbies, fílies, dols no conclosos, traumes…, ja que en siguem conscients o no, al llarg dels anys, esdevenen una càrrega que ens acaba bloquejant tant a nivell físic com emocional

El cos és l’escenari on es representen les nostres emocions.

Com funciona?

El mètode funciona seguint un protocol que permet avaluar mitjançant lleugeres pressions a diferents punts del cos o testatge, els desequilibris existents en la part física i en l’emocional. Les correccions que han d’afavorir el restabliment del benestar es fan mitjançant un treball energètic.

Les sessions poden fer-se presencials o bé a distància a persones, espais i animals.

Aquest mètode no invasiu és compatible amb qualsevol tractament psicològic, mèdic o farmacològic.

Sanació a distància

Aquest mètode pot fer-se integrament a distància

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Salut mental-emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La regressió és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Sanació energètica

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada