Regressions

Què és i per a què serveix?

Les regressions ens ajuden a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació. Serveix per sanar conflictes o traumes originats en el passat, recuperar la informació del no conscient relacionada amb l’experiència i reviure-la per tal d’accedir a una major consciència dels fets i assolir la comprensió necessària per transformar el record d’aquesta.

Com funciona?

La regressió es fa de forma individual. Un cop exposat el motiu de la consulta, el facilitador fa preguntes (anamnesi) orientades a obtenir informació de la situació actual de la persona, les experiències viscudes que poden tenir relació amb el motiu de la consulta i de les relacions familiars.

Un cop aconseguida la informació necessària, el terapeuta l’acompanya a un estat de relaxació suficient, que permeti a la persona accedir a informació del no conscient mitjançant un estat focalitzat d’atenció, ser conscient de les imatges i experiències que va percebent i a l’hora seguir les indicacions del facilitador.

El facilitador sols actua com a conductor de l’experiència, sense interpretació ni judici, ajudant a la persona a entendre, alliberar, desactivar i transformar aquelles experiències que l’afecten o condicionen en el present.

Tot i estar en un estat focalitzat d’atenció, la persona es conscient en tot moment del fluir de la teràpia, fins al punt de que un cop acabada, pot recordar-ho tot.

En néixer heretem informació relacionada amb el nostre sistema familiar, des del projecte sentit, la concepció, la vida intrauterina i el naixement amb programes de supervivència i adaptació

D’on venim? Hi ha diverses teories de l’evolució. La teoria que t’exposem centra el focus en l’adaptació humana

Aprenem a entendre com actúa el nostre cervell, i la informació que va adquirint amb el pas del temps, ja siguin experiències satisfactòries com les no agradables

Salut mental-emocional

La programació neuro lingüística (PNL) és un mètode per descobrir i avaluar els patrons de pensament i raonament, i el model de com les persones estructurem les experiències individuals a la vida.

Sabies que…? Tota hipnosi és auto hipnosi. Ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat. El client té el control en tot moment i és perfectament conscient de les indicacions del terapeuta.

La regressió és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Sanació energètica

Tècnica Estructural és un mètode creat per Jordi Puig, que afavoreix l’equilibri de l’estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

Reiki és una paraula sànscrita. REI significa energia universal, el buit i KI alè, energia vital, per tant podríem considerar-ho com l’energia del buit.

Més eines

És un mètode terapèutic creat per Bert Hellinger, per restablir l’equilibri i l’ordre en un sistema. Defineix tres principis necessaris per al bon funcionament del sistema anomenats Ordres de l’amor

T’acompanyo a aconseguir el teu objectiu, des d’una situació actual que vols canviar fins a la situació desitjada