Taller de comunicació conscient

T’agradaria millorar les teves habilitats de comunicació?
Connectar amb els altres de forma més profunda i assertiva?
Ser conscient del teu diàleg intern i transformar-lo?

Què és

Un taller pràctic per a prendre consciència dels factors que intervenen en la comunicació interna i externa

Per a què?

Per millorar les teves relacions personals i professionals

Expressar les teves emocions i necessitats amb claredat i assertivitat

Evitar o resoldre els conflictes de manera creativa i pacífica

Identificar i gestionar patrons de pensament limitadors

Escoltar amb atenció plena i empatia als altres

Construir relacions més fortes i saludables

On, com i quan?

Els tallers s’imparteixen actualment al Seminari de Vic, a la Ronda Francesc Camprodon, número 2 de Vic

Hi ha diverses dates disponibles, molt properes

L’aportació al taller és de 60€

Treballem amb grups reduïts. Reserva la teva plaça!

Si esteu interessats a promoure aquesta activitat al vostre lloc de treball o institució, no dubteu en posar-vos en contacte amb mi.

Tota la info:

A l’escola aprenem coses meravelloses com història, matemàtiques i geografia, però ningú ens ensenya tècniques per a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, ni a comunicar-nos de manera assertivaper millorar les nostres relacions amb els demés.

Podem definir “comunicació” com la capacitat de transmetre missatges tant interns com externs. La comunicació forma part de qualsevol relació interpersonal.

Excepte que no visquem en una cova absolutament sols, és inevitable relacionar-nos amb altres persones. Tot i així, en la més absoluta solitud, convivim de manera permanent amb el nostre jo intern, amb qui ens relacionem constantment.

El nostre llenguatge amaga una forma de pensar que afecta directament a la manera en que actuem. El què diem i la manera en què ho diem, ens afecta. Les paraules tenen un immens poder.

La Programació Neuro Lingüística és una disciplina nascuda als anys 70 de la mà de John Grinder i Richard Bandler, coneguda pel seu acrònim, PNL.

Mitjançant l’aplicació d’alguns dels coneixements i tècniques de la PNL, descobriràs una nova manera d’observar “el món” que et permetrà millorar la qualitat d’aquesta experiència, interna i externa en tots els àmbits de la teva vida.

OBJECTIU DEL TALLER.

Objectiu general.

Aquest taller té per objectiu proporcionar el coneixement de com estructurem la nostra manera de veure el món a través de filtres i programes i de com això intervé i afecta, tant en la relació amb un mateix com en la relació amb els altres.

Aquests coneixements afavoriran el desenvolupament i la millora del’assertivitat i altres habilitats de comunicació com a estratègies de millora en les relacions interpersonals.

Objectiu especific.

– Comprendre com processem la informació que rebem del nostre entorn.

– Ser conscient de les limitacions del nostre llenguatge per a obrir-nos a noves possibilitats.

– Saber què fa que tots interpretem de manera diferent el món que ens envolta.

– Reconèixer patrons de pensament i llenguatge emprats per les persones per a comunicar-se.

– Ampliar la consciència sobre els efectes que la comunicació interna i externa té en les relacions.

– Detectar els missatges parlats i no parlats de les persones.

– Identificar i desenvolupar l’escolta interna per a resoldre conflictes personals.

Aquesta informació pot ser-te útil per a:

– Adquirir una nova manera d’interpretar l’entorn.

– Obtenir una major auto consciencia corporal, mental i emocional.

– Millorar l’eficàcia de la comunicació en les relacions interpersonals, major empatia.

– Augmentar la confiança i l’autoestima, amb la superació de complexos o pors.

– Identificar i potenciar capacitats i recursos latents en un mateix.

– Canviar creences limitants per a guanyar optimisme i alegria.

– Consolidar nous hàbits que afavoreixin el desenvolupament personal.

– Aprendre a deixar anar situacions i conductes disfuncionals.

– Millorar l’estat de salut superant estats emocionals negatius i contradiccions internes.

A QUI VA DIRIGIT?

Els coneixements adquirits mitjançant aquest taller tenen múltiples àmbits d’aplicació.

És de valuosa utilitat en:

– La comunicació personal interna: com em parlo.

– La relació amb els altres: parella, fills, familiars, amistats, companys d’oci, etc.

– La comunicació professional:

* Directius, gerents, caps o encarregats de personal i equip.

* Departaments de recursos humans i selecció de personal.

* Personal comercial en botiga o viatjants.

* Personal d’atenció al públic.

* Professions relacionades amb l’ensenyament, la comunicació, la salut.

* A qualsevol persona que desitgi formar-se en aquest àmbit.

* A tots els professionals on l’ús del llenguatge requereix una especial atenció, ja sigui per la necessitat de transmetre de manera eficaç, assertiva i comprensible el missatge, com d’evitar dubtes i confusions.

La durada del taller és de 4 hores.

Joan Muñoz

Acompanyament en la recerca del que pot ser necessari observar, comprendre o integrar per generar alternatives encaminades al benestar fisic i emocional.