Taller comunicació conscient

A l’escola aprenem coses meravelloses com història, matemàtiques i geografia, però ningú ens ensenya tècniques per a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, ni a comunicar-nos de manera assertivaper millorar les nostres relacions amb els demés. Podem definir “comunicació” com la capacitat de transmetre missatges tant interns com externs. La comunicació forma part de qualsevol relació […]